KAYÇİM TOHUMLU TOPRAK ÖRTÜSÜ

Kayçim tohumlu toprak örtüsü ve Yeni ürünümüz Çiçek bahçesi olmak üzere iki ürünün üretimini yapmaktayız. Kayçim (tohumlu toprak örtüsü), içerisinde uygulama yapılacak bölge iklim koşullarına uygun homojen şekilde çim tohumu bulunduran kavak ağacından elde edilen elyaf bir örtüdür. Kayçim tohumlu toprak örtüsü çimlenme alanları için Türkiye’de yeni bir ürün olup sağladığı avantajlarla diğer ekim metotlarının (hazır çim, hydroseeding ve elle ekim vb.) önüne geçmektedir. Tohumların elyaf bir tabak arasında olması kuş, karınca gibi tohum kaybına neden olan canlılardan tohumu korur ve binlerce ton tohum kaybının önüne geçer.

Ülkemizde kullanılan çim tohumlarının tamamının ithal edildiği düşünüldüğünde, Kayçim kullanımı tohum kaybını sıfıra indirecek, fazladan tohum ithalatının önüne geçerek ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır. Kayçim su tutma kapasitesiyle %40 su tasarrufu sağlamaktadır. diğer ekim yöntemleriyle karşılaştırıldığında suyun daha az kullanımıyla daha verimli çim alanlar elde edilmektedir. küresel ısınmanın etkileri sonucunda günümüzde suyun dikkatli ve verimli kullanılması gerekliliği artmıştır. Kayçim suyun boşa akıtılmasını engelleyerek çim alanlarda daha az suyla daha verimli uygulamalar sağlamaktadır. ülkemizin su kaynaklarının boşuna kullanılmasının da önüne geçmektedir. Kayçim toprağı bir örtü gibi kaplayarak yabani ot gelişimine de engel olur. uygulama yapmadan önce yabani ot gelişimini engellemek için kullanılan kimyasal ilaçlara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak müşteriyi ekonomik külfetten kurtarır. toprağa herhangi bir kimyasal müdahalede bulunulmaması sebebi ile toprağı daha verimli ve sağlıklı yapmaktadır. ayrıca bu ilaçların ülkeye ithal edilmesinden kaynaklanan ülke ekonomisine olumsuz etkisini de ortadan kaldırır.

Kayçim çim erozyonu engelleme de etkili bir rol oynamaktadır. %80’e varan eğimli arazilerde de kullanılabilmesi erozyonu engellemek için kullanımını da mümkün kılar. Kayçim firmamızın bir diğer ürünü bütün ticari ve patent hakları firmamıza ait olan Kayçim Çiçek bahçesi. Kayçim Çiçek bahçesi iki selüloz tabaka arasına 7 farklı çiçek tohumlarının homojen bir şekilde karıştırılmasıyla elde edilir. Kayçim çiçek bahçesi özellikle Belediyeler ve inşaat sektörü için geliştirilmiş bir üründür.Avrupa ve Arap ülkelerine de satışı ile katlanarak artacağı beklenmektedir. Kayçim olarak en büyük hedefimiz çim tohumu konusunda yurt dışından yapılan ithalatı azaltmak ve ikinci etapta ise dışa bağımlılığı bitirerek yerli çim tohumu üretimini gerçekleştiren ve Türkiye’de satışını yapan ilk firma olmaktır. ayrıca Kayçim tohumlu toprak örtüsünde kullanılan selüloz elyafının da Türkiye’de üreticisi olmamasından dolayı, bu konuda da yurt dışına bir bağımlılık söz konusundur. Şirket olarak hedeflerimizden bir tanesi de elyafı kendimiz üretmektir. Kayçim Teknolojisi tohumların, 24-48 saat arasında aynı saatte çimlenmesine sağlayan ve gerek tarımda gerekse çim uygulama alanlarında üniform bir çimlenme sağlamakla birlikte zamandan kazanca olanak sağlamaktadır.

TOPRAK

Toprağın en değerli kısmı yüzeydeki 10 cm’lik kısmıdır. Bu kısımın oluşması için yüz yıllar geçmesi gerekmektedir. Hazır rulo çim üretimi verimli arazilerin kiralanıp buralarda çimler yetiştirildikten sonra topraktan 2-3 cm kısmın kesilerek çim alan yapılmak istenilen bölgeye taşınmasına dayanan bir uygulamadır. Bu da her yıl min

10.000.000 metre kare hazır rulo çim üretimi olduğu düşünüldüğünde 1.000.000 metre küp yani 100.000 kamyon verimli tarım toprağının taşınması demektir. Verimli tarım arazilerinin ciddi bir şekilde erozyona uğrayıp çölleşmesine neden olmaktadır. KAYÇİM verimli toprak arazilerinin taşınarak çölleşmesine engel olur.

TOHUM

Diğer çim ekim yöntemlerinde (el ile ekim, hydroseeding vs…) kullanılan çim tohumunun yaklaşık %20 si kuş, böcek vs canlılar tarafından veya sulama ve yağmurlarla taşınarak ziyan olmasına neden olur.

Diğer ekim yöntemlerinde yılda yaklaşık 1.800.000 ton tohum kullanılmakta ve bu miktarın 360.000 tonu ziyan olmaktadır.

Yani; yılda yaklaşık 360.000 ton fazladan tohum ithal etmekteyiz. Türkiye de, 81 il ve bunlara bağlı 923 ilçe belediyesi olmak üzere toplam 1.004 adet belediye bulunmaktadır. Her bir belediye, yılda ortalama minimum 2 ton çim tohumu alımı yapmaktadır. Bu da yaklaşık 20.000 m2 yeşil alana tekabül etmektedir.

Türkiye genelinde 20.000.000m2 çim alan üretmek için belediyeler, 2.000 ton çim tohumu tüketirken, aynı alan 1.300 ton tohum kullanılarak KAYÇİM ile çimlenebilir. Bu da 700 tonluk bir tasarruf anlamına gelir.

KAYÇİM tohumların %100 nü kullanılabilir kılar ve tohum israfının önüne geçerek ülke ekonomisini de katkı sağlar.

SU

Normalde sulama yapılınca suyun bir kısmı buharlaşarak bir kısmı da toprağın alt kısımlarına kayarak kaybolur. Dolayısıyla çim kökü suyun sadece bir kısmını alabilir. Bizim ürünümüzde elyaf suyu tuttuğu için suyun alt katmanlara gitmesini önler ve kök bölgesini nemli tutar.

Küresel ısınmanın getirdiği sonuçlar dikkate alındığında su kaynaklarının verimli kullanılması bir hayli önemlidir. Diğer çim alan oluşturma yöntemlerinde metre karede günde 0,006 metreküp su kullanılmaktadır. Ülkemiz de min. 50.000.000 çim alan düşünüldüğünde günde 300.000 metre küp suyun kullanılması demektir.

KAYÇİM %40 varan su tasarrufu sağlayarak günde 120.000 metre küp suyun boşa akıtılmasının önüne geçer. bu da günde 1.200 tane olimpik havuzu dolduracak su miktarına eşittir.

RAF ÖMRÜ

Ürünün ambalajı açılıp su verilmediği müddetçe çimlenme başlamayacaktır.

Tohum bir yıl sonunda çimlenme özelliğini %10 kaybeder. Bu sebeple alınan ürünün bir yıl içerisinde kullanılmasını önermekteyiz.

Uygulamayı takip eden 6. ayın sonunda gübreleme yapılmalıdır.